KUNDE:

GS1

GS1

Regissør:

Magnus Bettum & Steffan Ludvigsen

Produsent:

Anders Nordermoen

Filmfotograf:

Jimmy Moen

Klipp:

Grafisk Design:

Grafisk Design:

OppgavenGS1 har eksistert i Norge siden 1973 og vært en avgjørende brikke i digitaliseringen av norske bedrifter og tjenesteområder. Likevel har kompleksiteten i produktene og ulikhetene i sektorene selskaper jobber med gjort det krevende å fortelle en overordnet historie på selskapsnivå. Det har vært liten tvil om hvilke verdier de ulike spesialistene i GS1 har bidratt med til spesifikke sektorer, men større usikkerhet knyttet til den helhetlige fortellingen om organisasjonen GS1. PR-byrået Släger ble bedt om å lede arbeidet med å forfatte en samlende signaturhistorie og et kreativt uttak for å understøtte dette budskapet. Målet med aktivitetene var både en tydeligere forståelse av organisasjonen internt og eksternt, men også tilfang av nye kunder samt dypere forhold til eksisterende kunder. I arbeidet med et kreativt uttak falt valget på en humørfylt filmserie hvor standardisering og skreddersøm blir personifisert av to typer som spiller ut gjenkjennelige scenarioer fra ulike sektorer hvor standardisering har en åpenbar høyere verdi enn det motsatte. Skuespillerne Thomas «Fingern» Gullestad og Bjørn Myrene forvalter disse rollene i 10 filmsnutter som skaper nikkende hoder og trekk på smilebånd blant innvidde i de ulike sektorene.

Våre andre prosjekter

KUNDE:
Helmr
KUNDE:
Skoda Vision 7S
KUNDE:
Q8 Sportback e-tron rescuebil